Opłaty

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU POZA CZASEM REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

  • w godzinach 8:00 – 13:00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.
  • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawowej wynosi: 1,00 zł./godz. (opłata ta nie dotyczy dzieci 6 - letnich)
  • każda godzina zegarowa rozpoczęta po godzinie 13:00, podczas której realizowane są zajęcia dodatkowe (religia, język angielski, logopedia, itp.) - powyższa zasada obowiązuje we wszystkich żagańskich przedszkolach miejskich.
  • dzienna stawka żywieniowa od 01 września 2022 roku wynosi 9,00 zł.                                                                                                    (śniadanie, obiad, podwieczorek)                                                         

 

Odpłatność za przedszkole dokonujemy drogą elektroniczną na konto bankowe. W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

NUMER KONTA(NOWY):

78 1090 2558 0000 0001 4694 9272

Odbiorca:
Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 w Żaganiu
ul. Skarbowa 13
68-100 Żagań


opis wpłaty na Radę Rodziców
powinien zawierać następujące informacje:

 

*Nazwa odbiorcy:
Rada Rodziców Zespołu Przedszkolnego Nr 2 i 3
ul. Skarbowa 13
68-100 Żagań

*Numer rachunku odbiorcy:
49 96570007 0000 0014 8933 0001
Bank Spółdzielczy w Żaganiu

*Kwota wpłat – cyfrowo i słownie

*Nazwa wpłacającego:
Należy wpisać imię i nazwisko rodzica oraz adres zamieszkania

*Tytułem: należy wpisać np.: wpłata na Radę Rodziców, za wodę, za filharmonię - imię i nazwisko dziecka/dzieci/grupa